WEBSHELL

今天是

关于我联系我网站地图

现在位置:首页 » pigcms&iwxcms漏洞利用工具

pigcms&iwxcms 微信管理系统漏洞利用工具

最近没时间做文章教程 发几个工具吧 此工具转载于暗月博客  这个漏洞的详情在这里 http://www.wooyun.org/bugs/wooyun-2010-074095 pigcms跟iwxcms 源码都是差不多的,估计是互相抄袭吧? 哈哈 , 不同的只有是表面。 昨晚花点时间,工具已经写好了。 有需要的请下载吧。 工具请勿非法利用咯,造成任何效果...
作者:T.H.E   分类:最新工具   浏览(3215)   评论(0)   关键词: pigcms&iwxcms漏洞利用工具阅读全文
  • 全球访问统计

      Free counters!
  • <-----------------------------------------------分界线----------------------------------------------->