WEBSHELL

今天是

关于我联系我网站地图

现在位置:首页 » 最新提星外主机系统思路(原创)

最新提星外主机系统思路(原创)

今天和我一个朋友一起日了一个站 提权 一个星外虚拟主机 用星外公司软件搭建的 权限是相当死 但是还好不是安全模式 只是开了一个mysql第三方 下面找安装路径 注册表找到安装路径 看看能不能跨目录 其实不用试也知道目录权限 肯定是很死的 (ps: 还是验证自己人品爆发的时候) 之后 我就想 居然有mysql 肯定安装了php环境所以就用我...
作者:T.H.E   分类:提权教程   浏览(5456)   评论(12)   关键词: 最新提星外主机系统思路(原创)阅读全文
  • 全球访问统计

      Free counters!
  • <-----------------------------------------------分界线----------------------------------------------->