WEBSHELL

今天是

关于我联系我网站地图

现在位置:首页 » 星外提权

记一次星外提权思路

我们都知道 星外搭建的虚拟主机 权限都很死找不到可读可写目录 以前的星外可以用替换 现在的星外我是没成功过替换 下面看教程   今天我基友 发来一个星外shell 我也好久没写文章了 所以就搞了搞 通过路径可以判断是 星外虚拟主机 发现aspx不是安全模式 嘿嘿 有戏 但是我找了好多可读可写目录 还是没找到可以执行exp的目录 ...
作者:T.H.E   分类:提权教程   浏览(5383)   评论(14)   关键词: 星外提权阅读全文
  • 全球访问统计

      Free counters!
  • <-----------------------------------------------分界线----------------------------------------------->